Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Katana
Katanas are preferred by agile Bladers and Force Bladers. Katanas is előnyben részesítik a fürge Bladers és a Force Bladers. It is a weapon equipped in one hand, and although it is very light the attack power is on par with other weapons. Ez a fegyver felszerelve az egyik kezében, és bár nagyon könnyű a támadás be van kapcsolva par más fegyverekkel.
Information of change in ability requirements after upgrading item Információ a változás képessége követelmények frissítés után pont
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
+3 +3 +2 +2 +4 +4 +1 +1 +6 +6 +4 +4 +3 +3 +4 +4
Promotion character : Blader, Force Blader Előmozdítását karakter: Blader, Force Blader

 

Katana : Single bladed sword, recommended only for training purposes. Katana: Single pengéjű kard, ajánlott csak kiképzési célokra.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
3 3 3 3 12 12 3 3 17 17 12 12 9 9 12 12

 

Steel Katan : Katana made of steel. Steel Katan: Katana acélból készülnek. This sword is more flexible than other Katana. Ez a kard rugalmasabb, mint a többi Katana.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
15 15 14 14 33 33 8 8 50 50 33 33 25 25 33 33

 

Damascus Katana : Strengthened Katana and only a few are available from great craftsmen. Damaszkusz Katana: Szigorított Katana, és csak néhány áll rendelkezésre a nagy mesterek.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
26 26 26 26 57 57 14 14 86 86 57 57 43 43 57 57

 

Shadow Steel Katana : Created using an alloy of steel and a specialised steel which helps stiffen the blade. Shadow Steel Katana: Created használ ötvözött acél és egy speciális acél, amely segít szigorítják a pengét.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
38 38 37 37 83 83 21 21 125 125 83 83 62 62 83 83

 

Blue Steel Katana : A lighter version of the Katana, due to the blue steel. Blue Steel Katana: A könnyített változata a Katana, köszönhetően a kék acélnál.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
50 50 48 48 110 110 28 28 165 165 110 110 83 83 110 110

 

Titanium Katana : Katana created with delicatelty processed titanium. Titanium Katana: Katana létre delicatelty feldolgozott titán.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
62 62 59 59 139 139 35 35 208 208 139 139 104 104 139 139

 

Shadow Titanium Katana : Katana blade created using the rare material shadow titanium. Shadow Titanium Katana: Katana penge segítségével létrehozott a ritka anyagot árnyék titán.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
74 74 70 70 139 139 35 35 208 208 139 139 104 104 139 139

 

Osmium Katana : Extremely expensive Katana created using a complex manufacturing process. Ozmium Katana: Rendkívül drága Katana segítségével létrehozott egy komplex gyártási folyamat.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
86 86 82 82 195 195 49 49 292 292 195 195 146 146 195 195

 

Red Osmium Katana : A valuable Katana that is made with rare Red Osmium. Red Ozmium Katana: A Katana értékes, hogy készül a ritka Red Ozmium.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev. STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev.
97 97 94 94 195 195 49 49 292 292 99 99 195 195 146 146 195 195 99 99

 

SIG Metal Katana: A weapon made of a strong metal that only a few fortunate warriors can master. SIG Metal Katana: A fegyver készült erős fém, csak néhány szerencsés harcosok is mester.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev. STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev.
103 103 100 100 217 217 54 54 326 326 107 107 217 217 163 163 217 217 107 107

 

Mithril Katana: An item made of mithril, a mysterious metal that was rumored to be restored during the Honorable Age. Mithril Katana: Egy tétel készült mithril, egy titokzatos fém, amit pletykák szerint újra során tiszteletre méltó Kor. Only a few fortunate warriors can have this item. Csak néhány szerencsés harcosok is lehet ezt az elemet.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Blader Blader Force Blader Force Blader
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev. STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev.
109 109 106 106 240 240 60 60 360 360 115 115 240 240 180 180 240 240 115 115