Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Daikatana
A two-handed Daikatana has less attack strength than a Great Sword but it is more popular among Warriors due to its light weight and the high hit rate. A kétkezes Daikatana kevesebb támadás ereje, mint a Great Sword de még ennél is népszerű Warriors miatt kicsi a súlyuk és a magas találati arány.
Information of change in ability requirements after upgrading item Információ a változás képessége követelmények frissítés után pont
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Requirements Követelményeinek Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
+6 +6 +3 +3 +7 +7 +1 +1 +3 +3 +7 +7 +1 +1 +3 +3
Promotion character : Warrior Promóció karakter: Warrior

 

Dai Katana : Single bladed sword, exclusive to Warriors. Dai Katana: Single pengéjű kard, kizárólag a Warriors.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Requirements Követelményeinek Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
6 6 4 4 20 20 3 3 9 9 - -- - -- - --

 

Steel Dai Katana : The sword is reduced in weight but increased the destructive power. Acél Dai Katana: A kard súlya csökkent, de nőtt a pusztító erő.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Requirements Követelményeinek Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
29 29 16 16 58 58 8 8 25 25 - -- - -- - --

 

Damascus Dai Katana : Built with the vision of improving flexibility and strength of sword. Damaszkusz Dai Katana: Beépített a látás javítása rugalmassága és ereje kardja.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Requirements Követelményeinek Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
53 53 28 28 101 101 14 14 43 43 - -- - -- - --

 

ShadowSteel Dai Katana : Added teeth of a saw made of specialized steel on Blade of steel. ShadowSteel Dai Katana: Added fogát egy látták készült speciális acél Penge acél.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Requirements Követelményeinek Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
76 76 40 40 146 146 21 21 62 62 - -- - -- - --

 

Blue Steel Dai Katana : Has thicker blade than the others but since it is built with Blue steel it is still light. Blue Steel Dai Katana: Van vastagabb penge, mint a többiek, de mivel nem épült Kék acél még világos van.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Requirements Követelményeinek Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
100 100 52 52 193 193 28 28 83 83 - -- - -- - --

 

Titanium Dai Katana : Even if you treat it badly, its durability will help sword last forever. Titán Dai Katana: Még ha ez rosszul kezeli, tartósságát segítik kardot tart örökké.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Warrior Requirements Warrior Követelmények Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
124 124 64 64 242 242 35 35 104 104 - -- - -- - --

 

Shadow Titanium Dai Katana : Only a great warrior can handle the Shadow Titanium Dai Katana, which is made of shadow titanium Shadow Titanium Dai Katana: Csak egy nagy harcos tudja kezelni a Shadow Titanium Dai Katana, ami készült árnyék titán
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Warrior Requirements Warrior Követelmények Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
147 147 76 76 242 242 35 35 104 104 - -- - -- - --

 

Osmium Dai Katana : Built using the latest technological processes. Ozmium Dai Katana: Beépített a legújabb technológiai folyamatokat. Extremely expensive Dai katana. Rendkívül költségesek Dai katana.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Warrior Requirements Warrior Követelmények Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - STR STR INT Ld. INT DEX DEX -
171 171 88 88 340 340 49 49 146 146 - -- - -- - --

 

Red Osmium DaiKatana : Created from an extremely rare material called Osmium. Piros Ozmium Daikatana: Created egy rendkívül ritka anyag nevezett Ozmium. It is hard to manufacture and even harder to find. Nehéz gyártását és még nehezebb megtalálni.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Warrior Requirements Warrior Követelmények Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev. STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev.
195 195 100 100 340 340 49 49 146 146 99 99 - -- - -- - --  

 

SIG Metal Daikatana: A weapon made of a strong metal that only a few fortunate warriors can master. SIG Metal Daikatana: A fegyver készült erős fém, csak néhány szerencsés harcosok is mester.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Warrior Requirements Warrior Követelmények Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev. STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev.
207 207 106 106 380 380 54 54 163 163 107 107 - -- - -- - --  

 

Mithril Daikatana: An item made of mithril, a mysterious metal that was rumored to be restored during the Honorable Age. Mithril Daikatana: Egy tétel készült mithril, egy titokzatos fém, amit pletykák szerint újra során tiszteletre méltó Kor. Only a few fortunate warriors can have this item. Csak néhány szerencsés harcosok is lehet ezt az elemet.
Attack Támadással Magic Varázslat
Attack Támadással
Warrior Requirements Warrior Követelmények Requirements Követelményeinek
STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev. STR STR INT Ld. INT DEX DEX - Lev. Lev.
219 219 112 112 420 420 60 60 180 180 115 115 - -- - -- - --